Zemné výmenníky

Na energetickú optimalizáciu nasávaného vzduchu sa používajú zemné vzduchové alebo kvapalinové výmenníky

Sú to prídavné zariadenia, ktoré výrazne zvyšujú efektívnosť a účinnosť vetracích zariadení so spätným získavaním tepla! Šetria ešte viac energie a znižujú náklady na vetranie, vykurovanie a chladenie na minimum. Ako? V zime čerstvý nasávaný vzduch pred vstupom do rekuperátora predhrievajú a v lete naopak chladia!

zemné výmenníky=energetická optimalizácia vetracieho systému


Sortiment zemných výmenníkov:

 • kvapalinový zemný výmenník

  SEWTkvapalinový

  zemný výmenník, dodávka: kompletná sada

 • vzduchový zemný výmenník

  LEWTvzduchový

  zemný výmenník, dodávka: kompletná sada

Schéma kvapalinového zemného výmenníka:

 • Flexibilná HD-PE rúra zemného výmenníka bola vyvinutá špeciálne pre tento účel. Ukladá sa do hĺbky približne 1,2 m. Aby bol získaný rozdiel teplôt dostatočný, je potrebné zakopať 80-100 m rúry. Pri dodržaní min. 0,6 m (ideálne 1 m) rozostupu je možné uložiť rúry paralelne vedľa seba, čo skráti potrebný výkop na 50 m. V rúre prúdi zmes vody a nemrznúceho etylénglykolu, ktorý neobsahuje amín a nitrit. Etylénglykol je súčasťou dodávky. Pre tesné spoje sú dodávané sady spojovacích komponentov.
  Cirkuláciu kvapaliny zabezpečuje hydraulický modul. Ten pozostáva z čerpadla, ktoré zobrazuje teplotu na vstupe a výstupe. Má nízku spotrebu energie. Hydraulický modul obsahuje aj membránovú expanznú nádobu, automatický rýchloodvzdušňovací ventil, spínaciu skrinku a vonkajší termostat. Vonkajší termostat zisťuje teplotu vzduchu v exteriéri, na základe čoho sa reguluje obeh kvapaliny.

 • Čerpadlo funguje automaticky na jednom z 3 výkonových stupňov alebo môže byť odstavené v prípade, že teplota vonkajšieho vzduchu je v rozmedzí 5 – 20°C (prednastavené výrobcom, ale tento interval je to možné ľahko prispôsobiť individuálnym požiadavkám na vonkajšom termostate). Spínacia skrinka umožňuje prepínanie medzi automatickým a manuálnym ovládaním čerpadla.
  K samotnému prenosu tepla / chladu na čerstvý nasávaný vzduch dochádza vo vysoko účinnom výmenníku s hliníkovými lamelami. Má integrovaný vzduchový filter triedy G4, ktorý zabraňuje vnikaniu špiny, hmyzu a podobne. Šetrí tak vzduchové filtre v rekuperačnej jednotke. Výmenník má jednoducho otvárateľné revízne otvory. Súčasťou dodávky výmenníka je sifón na odvod kondenzátu, ktorý je potrebné dopojiť na odpadové potrubie v dome.

Schéma vzduchového zemného výmenníka:

 • Montážou vzduchového zemného výmenníka sa umožní dvojaké nasávanie čerstvého vzduchu: priamo na fasáde či streche domu alebo cez rúru zemného výmenníka. Umožňuje to bypass klapka so servopohonom, ktorá sa montuje vo vertikálnej polohe. Usmernenie nasávania bypass klapkou je automatické, ale je možné zvoliť aj manuálne nastavenie. To, či nasávanie bude priamo zvonku alebo cez zemný výmenník závisí od vonkajšej teploty zisťovanej termostatom a od nastavenia užívateľov. Tí si určia, pri akom rozsahu teplôt im vyhovuje priame nasávanie, teda kedy nechcú vzduch predchladiť ani predohriať v zemnom výmenníku. Samotný zemný výmenník začína nerezovým nasávacím stĺpom. Má moderný dizajn a výborne plní funkciu filtrácie vzduchu bez zbytočných tlakových strát. Je nehrdzavejúci. Obsahuje sito zabraňujúce vnikaniu drobných škodcov a väčších nečistôt a integrovaný filter kužeľového tvaru triedy G3 zabraňujúci vnikaniu špiny, prachu a hmyzu. Filter je možné podvihnutím lamelového krytu jedným ťahom vybrať a vyčistiť príp. vymeniť.

 • Nasávací stĺp a rúra zemného registra sa vzduchotesne a vodotesne spoja jednoduchým zasunutím do seba s použitím tesniaceho prsteňa. Nasávací stĺp je potrebné zafixovať zabetónovaním alebo inak. Rúru zemného výmenníka tvorí flexibilná koextrudovaná rúra z polyetylénu s priemerom 200 mm. Je navrhnutá špeciálne pre uloženie do zeme. Zvonku je vrúbkovaná. Zvnútra má hladký povrch s nízkou tlakovou stratou. Vnútorná stena je antibakteriálna, antistatická a bez zápachov. Dodáva sa v dvoch rolkách po 25 bm vrátane spojky, stenového prechodu a tesnení. Rúra zemného výmenníka ja flexibilná, preto nie sú potrebné žiadne kolená. Dovoľuje prirodzene len také ohyby, ktoré dokážu čistiace zariadenia zdolať. Sadu vzduchového zemného výmenníka dopĺňa ešte krížový kus, ktorý obsahuje čistiaci otvor a zberač kondenzátu so sifónom, a protidažďová žalúzia RAG, ktorá na otvore priameho nasávania na fasáde zabraňuje vniknutiu dažďa, malých škodcov a hmyzu.