Nikdy nie je neskoro, ale...

Ako vidíte z fotografií, málo miesta strojovňa pri centrálnych systémoch zrovna nezaberá!

Preto je veľmi dôležité, ak o vetraní s rekuperáciou uvažujete, myslieť na to už počas realizácie hrubej stavby, ideálne však už počas projektovej prípravy. Je vhodné projekt Vášho vysnívaného domu pripraviť tak, aby už s VZT rozvodmi rátal, taktiež zohľadnil veľkosť technickej miestnosti / strojovne a skoordinoval dotknuté profesie stavebnej časti, statiky, zdravotechniky a elektroinštalácie. Kontaktujte preto nás alebo Vášho architekta / projektanta včas, aby ste pri realizácií systému nemuseli robiť kompromisné riešenia...

>>kontaktujte nás<<