Predohrevy a dohrevy

Na energetickú optimalizáciu nasávaného vzduchu sa používajú predohrevy a dohrevy vzduchu.

Elektrický predohrev slúži na predohriatie nasávaného vzduchu pri jeho veľmi nízkych teplotách tak, aby nedošlo k zamŕzaniu kondenzátu v rekuperátore. Pre pasívne domy striktne nariadený.
Na dodatočný ohrev vzduchu privádzaného do interiéru slúžia elektrické alebo teplovodné dohrevy.


Sortiment:

Parametre teplovodných dohrevov:

Teplovodné ohrievače